Príjemné boli stretnutia s mladými recitátormi, divadelníkmi a pedagógmi, ktorých spája záujem o krásu napísaného a vypovedaného slova, ktorí vedia objaviť to pekné a hodnotné ukryté v knihách a ponúknuť to svojim poslucháčom prostredníctvom umeleckého prednesu. Tieto stretnutia sa uskutočnili 1. apríla 2022 v ZUŠ v Senici a 5. apríla 2022 vo Františkánskom kláštore a v Orlovni v Skalici na okresných súťažiach v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov […]

Read More →

Slávnostný koncert Metropolitného orchestra Bratislava s dirigentom Dušanom Štefánkom a koncertným majstrom Petrom Uličným venovaný 120. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia prvého slovenského profesionálneho operného speváka, skalického rodáka Dr. Janka Blaha sa po niekoľkých minuloročných preloženiach z objektívnych príčin uskutoční 27. apríla 2022 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Skalici. V podaní popredných […]

Read More →

Vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici bola v stredu 6. apríla 2022 slávnostne otvorená autorská výstava obrazov Márie Hrabinskej. Výstavu s názvom Sily a siločiary v spolupráci s autorkou pripravil Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici. Na vernisáži výstavy Máriu Hrabinskú a jej najnovšiu tvorbu z ostatných piatich rokov predstavila kurátorka výstavy Katarína Čierna. V hodnotnom kultúrnom programe vystúpili speváčky Katarína […]

Read More →

To najlepšie, čo v Trnavskom kraji v oblasti detského divadla v predchádzajúcom náročnom období vzniklo, mali možnosť vidieť diváci v senickom Dome kultúry 12. apríla 2022. Na krajskej postupovej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Senická divadelná jar, ktorá je súčasťou 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, sa prezentovali detské divadelné súbory z Gáňa – Galanty, Cífera, Voderád […]

Read More →

Vo štvrtok pred Veľkou nocou sa v Záhorskom osvetovom stredisku uskutočnil workshop výroby kvetinových aranžmánov. Z dôvodu choroby sme museli podujatie presunúť z pôvodného termínu, 9. 4., na Zelený štvrtok. O 16-tej hodine sa stretlo 5 šikovných a kreatívnych žien, ktoré sa naučili pliesť vence z brezových a vŕbových prútov, ozdobili ich jarnými dekoráciami, vajíčkovými škrupinami, machom, ale aj drevenými kuriatkami či zajačikmi. Okrem […]

Read More →

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, v spolupráci s hvezdárňami, astronomickými kabinetmi a regionálnymi osvetovými strediskami, vyhlásila XXXVII. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Regionálne kolo pre okresy Senica a Skalica tradične zastrešuje Záhorské osvetové stredisko. V tomto roku sa v našom regióne do súťaže zapojilo 30 materských škôl, 19 základných škôl a 6 základných umeleckých škôl. Porota, v zložení výtvarníčka Mgr. Gerda Fodorová, ktorá pôsobí v CVČ […]

Read More →

Po dvoch rokoch sa na javisko senického Domu kultúry vrátia talentované deti, ktoré majú radi divadlo, sú odvážne a neboja sa konkurencie. V utorok 12. apríla 2022 sa stretnú na svojej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja Senickej divadelnej jari. Počas súťažného dňa sa so svojou tvorbou budú prezentovať štyri detské divadelné súbory – Špunti Gáň – […]

Read More →

V utorok 29. marca 2022 sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutočnila Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Senica a Skalica, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Gbely […]

Read More →

Po dvoch rokoch, kedy sa vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“ konala on-line formou sa mladí nadšenci astronómie stretli v pondelok 28. marca v Záhorskom osvetovom stredisku, aby si preverili svoje vedomosti z oblastí všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov či využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii. Zostavovateľmi otázok a porotcami súťaže boli, úspešná riešiteľka mnohých astronomických súťaží i na medzinárodnej […]

Read More →

V marci vyhlásilo Záhorské osvetové stredisko v spolupráci so ZŠ V. Paulínyho-Tótha v Senici výtvarnú súťaž s názvom Stromy našich otcov. Témou boli hlavové vŕby na Záhorí a zámerom zdokumentovanie lokalít s výskytom týchto dlhovekých stromov. Do súťaže sa prihlásilo 86 výtvarných a 32 fotografických prác v 4 kategóriách – žiaci do 10 rokov, žiaci nad 10 rokov, dospelí a kategória fotografia. Odborná porota v zložení pedagógov ZUŠ Štefana Ortha […]

Read More →