Záhorské osvetové stredisko v Senici pozýva výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia na vernisáž výstavy Výtvarná Senica, ktorá sa uskutoční 17. februára 2023 o 17,00 hodine vo výstavných sálach ZOS, Vajanského ul. 19. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude odovzdávanie ocenení z 57. ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica. Výtvarná Senica 2023 je súčasťou 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej […]

Read More →

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje regionálnu súťaž amatérskej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2023. Regionálna súťaž je súčasťou 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023, ktorého vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Súťaž je určená deťom, mládeži […]

Read More →

Výtvarná Senica je regionálnou postupovou súťažou a výstavou neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Je súčasťou celoštátnej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum, jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom Výtvarnej Senice je Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do 57. ročníka regionálnej súťaže sa môžu zapojiť výtvarníci z okresov Senica a Skalica do 20. januára 2023. […]

Read More →

V prvý decembrový deň na osvete odštartovala prvá zo série tvorivých dielní s názvom Vánoce po starém. Účastníčky si vyskúšali vyrobiť háčkovanú vianočnú ozdobu – snehovú vločku. Pod vedením skúsenej lektorky, Moniky Moravčíkovej, ktorá má za sebou roky háčkovania a rôzne háčkované počiny, si ženy oprášili staré spomienky na ručné práce alebo sa naučili úplne novú zručnosť. Keďže […]

Read More →

V utorok 13. decembra zavítala vianočná atmosféra i do Záhorského osvetového strediska. V tento deň sa konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením detskej výtvarnej a literárnej súťaže „Čarovný odkaz Vianoc“.Úlohou detí bolo stvárniť odkaz Adventu a Vianoc. Autori súťažili v dvoch hlavých kategóriách: výtvarnej a poeticko-prozaickej, ktoré boli ďalej rozdelené do štyroch vekových kategórií: materské školy, prvý a druhý stupeň základných škôl a špeciálne školy, pričom […]

Read More →

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici Vás srdečne pozýva na prednášku autorov Stanislava Fehéra a Gabriely Teplickej k teórii fotografie a ich vlastného objavovania, vývoja a napredovania v tvorbe na ukážke vlastných fotografií, ktoré si cenia ako svoje naj pod názvom MOJE NAJMILŠIE. Prednáška má za cieľ popularizovať fotografiu a zvyšovať záujem o súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO. Prednáška sa […]

Read More →

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici Vás srdečne pozýva dňa 7. decembra 2022 o 17.00 hodine na vernisáž prezentačnej výstavy fotografií účastníkov workshopu, ktorý pod pracovným názvom STRETNUTIA S ANTONOM SLÁDEKOM prebiehal od mája do októbra v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Výstava pod názvom PRIESTOR, KTORÝ MA OBKLOPUJE bude otvorená od 7. do 31. decembra 2022 vo výstavnej […]

Read More →

  Záhorské múzeum v Skalici Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie novej časti stálej expozície Osobnosti Záhoria situovanej v budove bývalého Katolíckeho kruhu, dnes Domu kultúry v Skalici. Dvojročné úsilie odborných pracovníkov múzea negatívne poznačila pandémia kovidu a posunula aj prezentáciu zberateľskej a výskumnej aktivity múzea v podobe novej expozičnej časti. Venovaná je osobnostiam regiónu, […]

Read More →

. Záhorské múzeum v Skalici Vás srdečne pozýva na tradičný Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici, ktorý organizuje každoročne v adventnom období ako poďakovanie svojim spolupracovníkom, návštevníkom a pre všetkých priaznivcov dobrej tradičnej hudby. V tomto roku si koncertom pripomenieme – po nedobrovoľnej dvojročnej pauze – tiež 30 rokov vydávania regionálneho časopisu Záhorie. Na koncerte vystúpi Horňácká […]

Read More →

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici Vás srdečne pozýva na autorskú výstavu fotografií Antona Sládeka. Výstava pod názvom Fotografické etudy je otvorená od 10. do 30. novembra 2022 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ulica 19/5. Anton Sládek sa narodil v roku 1956 v Bratislave. V rokoch 1971 – 1975 navštevoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. […]

Read More →