Uplynulé roky počúvame zo všetkých strán, že sa Zem otepľuje, padajú teplotné rekordy, každý rok je ten najsuchší. V stredu 14. júna sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici zišli skúsenejší záhradkári aj začiatočníci, aby sa dozvedeli, ako na sucho v záhrade. Prednášku s rovnomenným názvom viedla permakultúrna dizajnérka Marianna Piršelová, ktorá pôsobí v Škole permakultúry, v Ekocentre Stupava, vlastní ukážkovú prírodnú záhradu […]

Read More →

Centrum voľného času Holíč vyhlásilo vo februári už 4.ročník fotografickej súťaže TAKTO TO VIDÍM JA – s témou Svet z Blízka.  V dnešnej dobe je fotografovanie súčasťou života každého jedného z nás. V telefónoch nosíme množstvo fotiek z rôznych udalostí, na ktoré časom „sadá prach“. Vyburcovať v deťoch a mládeži potrebu hľadať vo fotografii niečo viac, vnímať svoje okolie pozornejšie, prežiť daný […]

Read More →

V lete tohto roku si pripomenieme 180. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny. Na tejto významnej udalosti našich dejín sa dohodli Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban na evanjelickej fare v Hlbokom, čím prispeli k zvýšeniu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa. Práve na počesť jedného z kodifikátorov spisovného jazyka Jozefa Miloslava Hurbana, sa každoročne na jar koná súťaž v umeleckom prednese […]

Read More →

Senické zrkadielko Anky Gamanovej je regionálnou postupovou súťažou a prehliadkou detskej dramatickej tvorivosti. Je súčasťou celoštátnej súťaže a prehliadky Zlatá priadka, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom Senického zrkadielka je Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do jubilejného 50. ročníka súťaže sa môžu zapojiť detské kolektívy do 24. 2. 2023. […]

Read More →

Záhorské múzeum v Skalici pripravilo novú odbornú monografiu s názvom Rodina v ľudovej kultúre Záhoria. Publikácia sa tematicky venuje rodinným zvykom v roľníckom prostredí, ktoré sú poňaté chronologicky (narodenie a detstvo, mladosť, svadobné zvyky, dospelosť, staroba, pohrebné obyčaje). Autorkou publikácie etnografického charakteru je etnologička a odborná pracovníčka múzea Dita Andrušková, autorom grafickej úpravy a dizajnu […]

Read More →

Tohtoročné leto, po dvojročnej kultúrnej letargii spôsobenej obmedzeniami v súvislosti s pandémiou, festivalom konečne prialo a fanúšikovia open air zábavy si ich mohli užiť bez obmedzení. Aj preto organizátori festivalov v budúcom roku predpokladajú rovnaký scenár a do príprav sa pustili naplno už na sklonku roku 2022. Výnimkou nie je ani najväčší česko – slovenský festival Cibula Fest v Holíči, […]

Read More →

Záhorské múzeum v Skalici Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Dušan Jurkovič a Skalica. Výstava ponúka pohľad na Dušana Jurkoviča v menej známych súvislostiach a spojeniach s mestom Skalica, ktoré sa stalo sídlom rodiny Jurkovičovcov od roku 1892. Predstavuje architekta prostredníctvom rodinných väzieb a nezabudnuteľného domu jeho sestier, celoživotného priateľského vzťahu s MUDr. Pavlom Blahom, realizovaných […]

Read More →

Festivalové leto je v plnom prúde a letné open air akcie si fanúšikovia tejto zábavy konečne užívajú bez obmedzení. Po troch rokoch sa na nich rozbehla zábava, o ktorú ich pripravila pandemická situácia vo svete. A už o niekoľko desiatok hodín sa v hraničnom pásme na letisku v Holíči otvoria brány aj najväčšieho česko-slovenského festivalu Cibula Fest. Počas víkendu sa v Holíči predstavia […]

Read More →

Záhorské múzeum v Skalici participuje na medzinárodnej výstave, ktorá bude slávnostne otvorená 1. júla 2022 v Skalici. Výstava Zelené kádre. Sedliacke vzbury a hnutia v Rakúsko-Uhorsku a jeho nástupníckych štátoch ponúka ojedinelý pohľad na roľnícku históriu Záhoria a ďalších regiónov bývalej rakúsko-uhorskej monarchie v období svetových vojen. Zameriava sa na dedinčanov a aktivistov, ktorí sa […]

Read More →

Morava patrí medzi najvýznamnejšie toky strednej Európy, vzácna je najmä pre vlhké lúky bohaté na rastliny a živočíchy. Jej podobu však ľudia výrazne zmenili, rieku skrátili, odrezali meandre a zmenšili plochu záplavových lúk. Dnešné projekty na oboch stranách rieky, vrátane prebiehajúceho IP LIFE NATURA 2000, vracajú krajine pôvodnú podobu. Kľúčová je pri obnove tohto územia medzinárodná spolupráca. […]

Read More →