Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Archeologickým ústavom AV ČR v Brne pripravili prednášku Mgr. Marka Hladíka, Ph.D., vedúceho Strediska pre slovanskú a stredovekú archeológiu Archeologického ústavu AV ČR v Brne na tému Veľká Morava a Záhorie. Stredné a dolné Pomoravie, ktorého súčasťou je aj Záhorie, predstavovalo v 9. storočí územie, na ktorom sa rozvíjala Veľká Morava. Jej existencia […]

Read More →

Eugen Löbl bol slovenský ekonóm a československý politik. Narodil sa v slovenskom Holíči 14. mája 1907 v židovskej obchodníckej rodine. Pred nacistickou okupáciou ušiel do Veľkej Británie. Bol národohospodárskym poradcom exilového československého ministra zahraničia Jana Masaryka. – * 14.05.1907 (Holíč)                  + 08.08.1987 (New York) – V holíčskej štátnej matrike pri zázname o narodení Eugena Löbla (14.05. 1907) […]

Read More →

Každoročne múzeá pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí otvárajú svoje dvere návštevníkom s ponukou sprievodných podujatí. Záhorské múzeum Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v sobotu 20. mája od 10.00 do 18.00. Každú celú hodinu budú pripravené komentované prehliadky Stálej expozície Záhorského múzea. Vo vestibule budeme priebežne premietať filmy a pre deti budú pripravené tvorivé aktivity. […]

Read More →

  Viliam Pauliny-Tóth de Tőre et Tóthmegyer (pseudonymy Amaranth, Boleslav, Budišovský, Marek Rozmarín, Lysický, Miloslavín, M. I. H., Mína, Mydloslav, Mydloslav Vechťovič, Podolský, Rozmarín, V. Miloslavín, V. Podolský) (* 3. jún 1826, Senica – † 6. máj 1877, Martin) bol slovenský politik, básnik a publicista Pochádzal z rodiny evanjelického farára Fridricha Viliama Paulinyho a jeho manželky Kristíny […]

Read More →

V utorok 25. apríla 2023 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnila Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá je súčasťou 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov s názvom „Eniki beniki“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizátor podujatia Záhorské osvetové stredisko […]

Read More →

Po niekoľkých rokoch sa v Záhorskom osvetovom stredisku obnovila výtvarná súťaž s témou môj najkrajší zážitok so zvieratkom – Máme radi zvieratká. Súťaž má v deťoch podporiť pozitívny vzťah k živým tvorom, budovať cit pre všetko živé. Je určená pre materské, základné a špeciálne školy v Senickom a Skalickom okrese. Zapojilo sa do nej takmer 30 škôl, ktoré zaslali viac ako 150 detských prác. […]

Read More →

Javisko senického Domu kultúry patrilo 19. apríla 2023 talentovaným deťom, ktoré majú radi divadlo, tvoria ho, sú odvážne a neboja sa prezentovať pred verejnosťou. Na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja – Senickej divadelnej jari sa predstavili štyri divadelné kolektívy, víťazi regionálnych súťaží. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom postupovej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave […]

Read More →

Centrum voľného času Holíč vyhlásilo vo februári už 4.ročník fotografickej súťaže TAKTO TO VIDÍM JA – s témou Svet z Blízka.  V dnešnej dobe je fotografovanie súčasťou života každého jedného z nás. V telefónoch nosíme množstvo fotiek z rôznych udalostí, na ktoré časom „sadá prach“. Vyburcovať v deťoch a mládeži potrebu hľadať vo fotografii niečo viac, vnímať svoje okolie pozornejšie, prežiť daný […]

Read More →

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vás srdečne pozýva v utorok 25. apríla 2023 o 11.00 hodine do Domu kultúry v Senici na Súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá je súčasťou 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov s názvom „Eniki beniki“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné […]

Read More →

  Pod pseudonymom „OSENSKÁ“  spisovateľka uverejňovala svoje literárne práce.   * 19.04.1884 (Holíč)                  + 14.09.1968 (Praha)    Narodila sa 19.04. 1884 v Holíči ako dcéra Pavla Groebla a Hermíny rod. Boorovej, manželka univ. Profesora Václava Chaloupeckého. Študovala na univerzite v Prahe a v Grenobli. Ako rerudovaná literárna kritička zaslúžila sa na pozitívnom uvedení diela Boženy Slančíkovej – TIMRAVY. Ivan Krasko […]

Read More →